Spotkanie tematyczne

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej oraz Studenckie Koło Naukowe Blok Prawa Komputerowego zaprasza na wykład mgr Anny Zalesińskiej na temat projektu nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie informatyzacji procedury cywilnej (Elektroniczne Biuro Podawcze, Elektroniczny Bankowy Tytuł Egzekucyjny, zmiany w EPU i e-protokole). Po wykładzie dyskusja.

Czwartek, 20.03.14 o godzinie 16:45 w sali 301B 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->