• Konferencja

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Stopień doktora nauk prawnych nadany Piotrowi Rodziewiczowi

Niniejszym informujemy, że dnia 17 listopada 2014 r. Rada Wydziału na podstawie pozytywnej obrony rozprawy doktorskiej pt.: "Stwierdzenie treści oraz zastosowanie prawa obcego w sądowym postępowaniu cywilnym" nadała Piotrowi Rodziewiczowi stopień doktora nauk prawnych.

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Recenzenci: Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński Uniwersytet Warszawski

                 Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan Uniwersytet Śląski

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->