• Konferencja

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Kaczorowskiej

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że 14 maja 2015 r. o godz. 14.00 w sali im. Iwo Jaworskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy  doktorskiej mgr Marii  Kaczorowskiej na podstawie pracy pt. Koncepcja eurohipoteki na tle praw zastawniczych na nieruchomościach w Europie

Promotor: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci: dr hab. Jacek Widło, prof. nadzw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prof. drhab. Edward Gniewek, Uniwersytet Wrocławski

Praca  wyłożona  jest  do  wglądu  w  Bibliotece  Wydziału  Prawa,  Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->