Konferencja z cyklu: Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości , 20 maj 2015 r. Warszawa

Od 2009 roku CBKE we współpracy z VNT Law&Communications organizuje Konferencje z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości. Dyskusje, które każdorazowo wywiązują się między uczestnikami, a szacownym gronem Prelegentów (wśród których wystąpili między innymi Minister K. Kwiatkowski, Wiceminister G. Wałejko, Wiceminister J. Czaja,), jednoznacznie wykazują potrzebę konsultacji z szeroko rozumianym środowiskiem prawniczym, nie tylko w zakresie informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, ale także projektów aktów prawnych przygotowywanych w tym zakresie. Wychodząc naprzeciw tym postulatom, 20 maja 2015 roku w Warszawie, organizujemy już VII Konferencję, na której zostaną omówione aktualnie procedowane lub wdrażane projekty.


Program Konferencji

Materiał wideo z Konferencji: https://youtu.be/hjhkEVMBpNQ

 

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->