• Konferencja

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Akademia Prawa i Internetu - cykl spotkańSerdecznie zapraszamy na cykl spotkań pt. Akademia Prawa i Internetu powstała bazując na wieloletniej współpracy CBKE z wybitnymi przedstawicielami nauki oraz praktyki prawa nowych technologii. 

W tym semestrze zaplanowane są cztery spotkania z wybitnymi specjalistami z zakresu prawa nowych technologii, którzy przedstawią kolejno problematykę ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego (treści cyfrowych), prawa własności intelektualnej oraz prawa farmaceutycznego. Po każdym z wykładów przewidziana jest dyskusja.

Za obecność na co najmniej trzech spotkaniach uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia Akademii Prawa i Internetu.

Serdecznie zapraszamy!

Terminy spotkań:

Spotkanie 1
19 stycznia 2017r. godz. 11:30 -12:30, sala 2.03D
prof. nadz. UO dr hab. Dariusz Szostek (Szostek_Bar i Partnerzy)
Temat: Treści cyfrowe w prawie unijnym i polskim

Spotkanie 2
9 marca 2017r. godz. 11:30-12:30, sala 2.03D
mec. Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki)
Temat: Ogólne unijne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych - najważniejsze konsekwencje praktyczne dla podmiotów z sektora nowych technologii

Spotkanie 3
TBA
prof. nadz. ALK dr hab. Przemysław Polański (Akademia Leona Koźmińskiego, CH Beck)
Temat: Cybeprzestrzeń a prawo międzynarodowe


Spotkanie 4
11 maja 2017r. godz. 11:30-12:30, sala 2.03D
prof. nadz. UKSW dr hab. Marek Świerczyński (Kieszkowska Rutkowska Kolasiński) oraz  mgr Zbigniew Więckowski (UKSW)
Temat: Leki biologiczne w ujęciu nowych technologii

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->