Prawne i pozaprawne aspekty własności wirtualnej 2017

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową Prawne i pozaprawne aspekty własności wirtualnej 2017, która odbędzie się 26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja ma stać się forum, na którym spotkają się nie tylko prawnicy badający problematykę dotyczącą obiektów i własności wirtualnej. Kontynuujemy nią nasze przedsięwzięcie zainicjowane konferencją poświęconą temu zagadnieniu w 2014 r.

Jej organizatorem jest Instytut Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym – Blok Prawa Komputerowego oraz Studenckim Kołem Naukowym Audiatur.

Nie przewidziano opłaty konferencyjnej.

Na zgłoszenia wykładów profesorów, także doktorów habilitowanych, oczekujemy na poczcie konferencyjnej do 30 kwietnia 2017 r.

Propozycje wystąpień młodych badaczy, nieposiadających stopnia doktora habilitowanego, także studentów, należy przesłać na pocztę konferencyjną do 30 kwietnia 2017 r. załączając jednostronicowe streszczenie lub wykaz tez. Organizatorzy konferencji włączą do planu konferencji wybrane propozycje ich wystąpień.

Zgłoszenia uczestnictwa w charakterze słuchacza można dokonać do dnia konferencji na stronie:

https://www.facebook.com/events/1856833554535313/

w miejscu oznaczonym „wezmą udział”. Osoby niemające konta na facebook’u mogą to uczynić na adres poczty konferencyjnej:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa, jeśli – poza wykładowcami – do 15 maja podadzą nam na poczcie konferencyjnej swoje imię i nazwisko.

Komitet organizacyjny:
dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. nadzw. (Uniwersytet Wrocławski), przewodniczący komitetu organizacyjnego,
dr Piotr Mysiak (Uniwersytet Zielonogórski), wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego,
dr Daniel Karkut, sekretarz komitetu organizacyjnego.

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->