• Konferencja

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

dr Gabriela Bar

20.jpgJest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończyła w 2001r. broniąc pracy magisterskiej z zakresu postępowania cywilnego napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Henryka Mądrzaka.
 
Od 2006r. jest radcą prawnym wykonującym zawód we własnej kancelarii (www.bar-rojowska.pl).

W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne broniąc rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Spełnienie elektronicznego świadczenia z umów w obrocie profesjonalnym” napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Gołaczyńskiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii (środki komunikacji elektronicznej), prawie własności intelektualnej oraz prawie handlowym. Posiada duże doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń pieniężnych w toku postępowań polubownych, sądowych i egzekucyjnych. Stale współpracuje z serwisem informacyjnym sektora paliwowego.

W 2005r. była głównym organizatorem konferencji "Prawo Umów Elektronicznych", która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 27 października 2005r.
 
Publikacje
  • Wykładnia elektronicznych oświadczeń woli, "Monitor Prawniczy" nr 2/2006, dodatek: "Prawo Mediów Elektronicznych"
  • Oświadczenie woli złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej [w:] "Prawo umów elektronicznych" pod red. J. Gołaczyńskiego, Warszawa 2006
  • Spełnienie świadczenia w transakcjach typu direct e-commerce, "Prawo Teleinformatyczne" nr 2/2006
  • Prawna ochrona baz danych, "Boston IT Security Review" nr 6/2007, s. 18.

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->