Artykuły

dr Zbigniew Okoń

okon.pngDr Zbigniew Okoń, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński 2003), radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Partner w kancelarii dLK Korus Okoń Radcowie Prawni sp.p. Współpracuje z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutem Allerhanda w Krakowie. Specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego, prawa komputerowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji i reklamy. Przed założeniem własnej kancelarii doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, od 2003 kierując obsługą prawną zleceniodawców w zakresie własności intelektualnej i mediów. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej. Doświadczony trener, prowadził liczne szkolenia i prezentacje związane z powyższą tematyką prawną.

 

Wykaz ważniejszych publikacji

 • Z. Okoń, Application of Copyright in the Area of ICT, w: Cyber Law in Poland, Alphen aan den Rijn 2011
 • Z. Okoń, Legal Protection of Software, w: Cyber Law in Poland, Alphen aan den Rijn 2011
 • Z. Okoń, Legal Protection of Databases, w: Cyber Law in Poland, Alphen aan den Rijn 2011
 • Z. Okoń, ICT Contracts, w: Cyber Law in Poland, Alphen aan den Rijn 2011
 • Z. Okoń, Non-Contractual Liability, w: Cyber Law in Poland, Alphen aan den Rijn 2011
 • Z. Okoń, M. Ożóg, Regulation of Cryptography and other Dual Use Goods, w: Cyber Law in Poland, Alphen aan den Rijn 2011
 • Z. Okoń, Programy komputerowe tworzone w ramach stosunku pracy, “Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych” 2010/2
 • Z. Okoń, Modyfikacja i opracowanie programu komputerowego w polskim prawie autorskim, “ZNUJ PPWI” 2010/4
 • Z. Okoń, Charakter prawny umowy licencyjnej, “ZNUJ PIPWI” 2009/3
 • Z. Okoń, Własność intelektualna, w: D. Szostek (red.), e-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Wrocław 2009
 • Z. Okoń, Copyright Law, w: A. Wiebe (red.), IT Law in Poland, Vienna – Munich 2009
 • Z. Okoń, Software Contracts, w: A. Wiebe (red.), IT Law in Poland, Vienna – Munich 2009
 • Z. Okoń, M. Ożóg, Trademark Law, w: A. Wiebe (red.), IT Law in Poland, Vienna – Munich 2009
 • Z. Okoń, M. Ożóg, Patent Law, w: A. Wiebe (red.), IT Law in Poland, Vienna – Munich 2009
 • Z. Okoń, Reklama 2.0, “Prawo Nowych Technologi” 2008/4
 • Z. Okoń, Marketing i sprzedaż on-line napojów alkoholowych, “Prawo Nowych Technologi” 2008/3
 • Z. Okoń, Prawo autorskie a Web 2.0, “Prawo Nowych Technologi” 2008/1
 • Z. Okoń, Ochrona programów komputerowych, w: P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, Warszawa 2007
 • Z. Okoń, Dostęp do kodu źródłowego, “Prawo Teleinformatyczne” 2007/1
 • Z. Okoń, Ochrona baz danych, w: P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, Warszawa 2007
 • Z. Okoń, Fenomen Open Source, “Prawo Teleinformatyczne” 2007/3
 • Z. Okoń, Umowy licencyjne na korzystanie z programów komputerowych. Część II, “Prawo Teleinformatyczne” 2007/1
 • Z. Okoń, Systemy DRM są legalne, “Prawo Teleinformatyczne” 2007/2
 • Z. Okoń, Ochrona technicznych zabezpieczeń utworów. Zagadnienia kolizyjnoprawne, w: J. Gołaczyński (red.), Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych, Warszawa 2007
 • Z. Okoń, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, w: P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, Warszawa 2007
 • Z. Okoń, Wyroby tytoniowe, w: E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007
 • Z. Okoń, Inne ograniczenia reklamy wynikające z implementacji prawa wspólnotowego, w: E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007
 • Z. Okoń, Napoje alkoholowe, w: E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007
 • Z. Okoń, Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, w: E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007
 • Z. Okoń, Czyny nieuczciwej konkurencji w działalności promocyjnej, w: E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007
 • M. Świerczyński, Z. Okoń, Reklama o zasięgu międzynarodowym w świetle Kodeksu Karnego, w: E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007
 • Z. Okoń, Projekt dyrektywy o wynalazkach implementowanych komputerowo a prawnoautorska ochrona programów komputerowych, “Monitor Prawniczy. Dodatek ‘Prawo mediów elektronicznych’” 2006/2
 • Z. Okoń, Umowy licencyjne na korzystanie z programów komputerowych. Część I, “Prawo Teleinformatyczne” 2006/2
 • Z. Okoń, Umowy w prawie autorskim, “LexPolonica Przedsiębiorca (wydawnictwo elektroniczne)” 2006
 • Z. Okoń, Projekt dyrektywy o wynalazkach implementowanych komputerowo a prawnoautorska ochrona programów komputerowych, “e-Biuletyn CBKE” 2005
 • Z. Okoń, Prawo własności przemysłowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, “Lex (wydawnictwo elektroniczne)” 2004
 • Z. Okoń, M. Świerczyński, Reklama wyrobów medycznych, “Państwo i Prawo” 2004/10
 • Z. Okoń, Ochrona programów komputerowych, w: P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, Warszawa 2003
 • Z. Okoń, Ochrona baz danych, w: P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, Warszawa 2003
 • Z. Okoń, P. Podrecki, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, w: P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, Warszawa 2003
 • P. Podrecki, Z. Okoń, Utrudnianie dostępu do rynku. Uwagi na tle zmian art. 15 ZNKU, “Monitor prawniczy. Dodatek ‘10 lat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji’” 2003/21
 • Z. Okoń, Reklama produktów leczniczych, w: T. Drozdowska, X. Konarski, E. Szczęsna (red.), Prawo i praktyka w reklamie, Warszawa 2002
 • Z. Okoń, Bazy danych on-line a prawo sui generis do bazy, “Monitor Prawniczy (dodatek)” 2002/24
 • Z. Okoń, A. Skąpska-Capińska, Eksploatacja utworów w sieci w świetle dyrektywy UE o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym, “Monitor Prawniczy (dodatek)” 2002/24
 • Z. Okoń, Reklama leków i usług medycznych, w: T. Drozdowska, X. Konarski, E. Szczęsna (red.), Prawo i praktyka w reklamie, Warszawa 2001
 • Z. Okoń, Reklama napojów alkoholowych, w: T. Drozdowska, X. Konarski, E. Szczęsna (red.), Prawo i praktyka w reklamie, Warszawa 2001
 • Z. Okoń, Reklama wyrobów tytoniowych, w: T. Drozdowska, X. Konarski, E. Szczęsna (red.), Prawo i praktyka w reklamie, Warszawa 2001

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->