Rafał Cisek

30.jpgMgr Rafał Cisek uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji UWr. w 2000 r.; tytuł pracy magisterskiej: Utwór internetowy jako przedmiot prawa autorskiego (ocena: bdb). W 2001 r., w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, rozpoczął etatową aplikację sędziowską, którą zakończył pozytywnie zdanym państwowym egzaminem sędziowskim (2003 r.). W 2003 r. został stypendystą DAAD (odpowiednik polskiego Komitetu Badań Naukowych), co umożliwiło mu przeprowadzenie badań porównawczych nad prawem własności intelektualnej w komunikacji elektronicznej (prawo autorskie, prawo patentowe a nowe technologie) w Institut für Rechtsinformatik, Universität Hannover (opiekun: Prof. Wolfgang Kilian - Szef Instytutu). W 2002 r., u boku Prof. Jacka Gołaczyńskiego, brał udział w tworzeniu Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na WPAiE UWr. W latach 2003-2004 był Sekretarzem Redakcji Elektronicznego Biuletynu Naukowego CBKE. W 2004 r. otrzymał nominację na asesora w Sądzie Rejonowym w Opolu (z której zrezygnował na rzecz pracy w Osmosys). W maju 2004 r. wygrał konkurs na głównego prawnika zarządu Osmosys Technologies Sp. z o.o. w Poznaniu, spółki zajmującej się oprogramowaniem dla najnowszych dekoderów interaktywnej telewizji cyfrowej (stworzyła m. in. oprogramowanie dla dekoderów telewizji "n"). Przez ponad rok pracował w Poznaniu i w Genewie (dla Osmosys S.A.) zajmując się m. in. międzynarodowymi umowami licencyjnymi z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, międzynarodowym transferem technologii, ochroną wiedzy oraz analizą zasobów firmy pod kątem wynalazczości (w tym sporządzaniem opisów patentowych). W grudniu 2005 r. został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (Nr 1516). Od maja 2006 r. prowadził własną działalność jako "EUROLEX". Do grudnia 2006 r. był związany umową o stałą współpracę z "Lis i Partnerzy" Adwokaci Przemysław Lis, Dariusz Smereka, Krzysztof Lesiak Spółka partnerska. Następnie współpracował m. in. z Kancelarią Prawną "Raven" związaną z Grupą Kapitałową "KRUK" S.A. oraz z Kancelarią Radcy Prawnego Marka Wińskiego. Jest twórcą serwisu internetowego popularyzującego związki prawa i nowych technologii (w tym Internetu) http://www.nowemedia.org.pl


Brał udział w następujących konferencjach i seminariach naukowych:

 


Jest współautorem książek:

 

Rafał Cisek jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa komunikacji elektronicznej (w tym prawa Internetu) - opublikowanych m in. w: 

 • "Gazecie Prawnej",

 • "Wprost",

 • "Rzeczpospolitej",

 • "CHIP"-ie,

 • "Prokuraturze i Prawie",

 • "Monitorze Prawniczym",

 • "Palestrze",

 • "Prawie Bankowym",

 • "Prawie Mediów Elektronicznych",

 • "Edukacji Prawniczej",

 • "Prawie i życiu";

 • "Nowych Mediach"

 • "Biuletynie CBKE"


Napisał m. in. następujące artykuły:

 • Palestra
  • "Wycofanie dzieła z obiegu w Internecie jako szczególny przypadek realizacji autorskiego prawa osobistego do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu" - Palestra, Pismo Adwokatury Polskiej, Rok XLVI nr 534/535, http://www.adwokatura.pl/palestra_oferta_3403.htm

 • Rzeczpospolita:
  • "Wszyscy będziemy autorami. Nowe podejście do własności intelektualnej w sieci." - Rzeczpospokita - Nr 1 - 02.01.01;

  • "Jak stworzyć coś z niczego i jeszcze opodatkować. Podatek od Linuksa." - Rzeczpospolita - Nr 285 - 07.12.2000

 • Edukacja Prawnicza
  • "Kazus Malawi" - EP nr 1, styczeń 2003 r.;

  • "Podpis elektroniczny i jego weryfikacja. Dwa w jednym." - EP nr 3, marzec 2003 r.;

  • "Dialery internetowe - 0700 i...jestem bankrutem" - EP nr 3, marzec 2003 r.;

  • "Spam dozwolony. Adres e-mail dla celów reklamowych." - EP nr 10, październik 2003 r.;
 • Prawo Mediów Elektronicznych
  • Autor - "Webmaster": prawny charakter ustnej zgody na udostępnienie utworu w Internecie - Prawo Mediów Elektronicznych | MP Nr1/2004;

 • Prokuratura i Prawo
  • "Warunki techniczne przesłuchania świadka incognito" - R. Cisek, M. Myczkowski

 • Wprost
 

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->