Łukasz Cieślak

Łukasz Cieślak ukończył stacjonarne studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w czerwcu 2010 r. Z wynikiem bardzo dobrym obronił napisaną pod kierownictwem prof. dr. hab. Jacka Gołaczyńskiego pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego pt. "Wpływ procesu unifikacji prawa prywatnego na regulację umów elektronicznych w prawie polskim". Od października 2010 r. odbywa pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Gołaczyńskiego studia doktoranckie w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej UWr. Prowadzi zajęcia z przedmiotów „Technologia informacyjna” i „Prawo prywatne międzynarodowe”. 
 
W roku akademickim 2005/2006 był beneficjentem Studenckiego Programu Stypendialnego Miasta Wrocławia, a w ramach programu LLP-Erasmus studiował w 2009 r. na Uniwersytecie w Mannheim (RFN). Pełnił funkcje przewodniczącego i sekretarza Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego. Był członkiem Studenckiego Koła Naukowego Doktryn Politycznych i Prawnych oraz Naukowego Koła Prawa Latynoamerykańskiego. Zasiadał również w Radzie Kół Naukowych UWr.
 
Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile (www.ci.edu.pl). Publikował w "E-Biuletynie" i we "Wrocławskich Zeszytach Erazmiańskich". Wygłaszał referaty na ogólnopolskich i wydziałowych konferencjach naukowych. 
 

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->