Anna Materla

 

Anna Materla jest absolwentką studiów magisterskich prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

 

Wrocławskiego oraz studiów licencjackich na kierunku informatyka i ekonometria na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Ukończyła również Szkołę Prawa Niemieckiego i Szkołę Prawa Austriackiego, a także w okresie od października 2011 r. do lutego 2012 r. ramach programu LLP - Erasmus przebywała na stypendium na Universität zu Köln.

Brała udział w kilku edycjach „Summer School on European ICT Law” i projekcie „e-Administracja” oraz wygłaszała referaty na ogólnopolskich i wydziałowych konferencjach naukowych. 

 

 

  • 2012 - tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca magisterska z zakresu postępowania cywilnego pt. „Analiza prawnoporównawcza egzekucji z nieruchomości w systemie prawa polskiego i niemieckiego” napisana pod kierunkiem dr Izabelli Gil.

 

Publikacje

  • Zagadnienia podstawowe e-administracji, (współautorzy Rafał Cibis, Rafał Rybicki, Justyna Sujka), e-Biuletyn 1/2009.
  • E-Administracja w Niemczech, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie. Prace z zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej administracji, red. M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2010.
  • Analiza prawno porównawcza funkcji ustawodawczej Senatu oraz Bundesratu, Studenckie Zeszyty Naukowe Koła Naukowego Współczesnego Prawa Państw Niemieckojęzycznych i Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, red. A. Krawczyk, ISBN: 978-83-62752-90-4, s. 7-20.
  • Korzystanie z praw własności intelektualnej, X-lecie. Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, Wrocław 2012, ISBN: 978-83-62832-01-9, s. 337 – 346.

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->