Marcin Szurpicki

Mgr Marcin Szurpicki uzyskał tytuł magistra prawa, na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii w 2013 roku. Praca magisterska napisana pod kierownictwem prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego, z zakresu prawa cywilnego i prawa nowych technologii pt. „Ochrona dóbr osobistych w Internecie na podstawie polskiego prawa cywilnego” została oceniona na ocenę bardzo dobrą. 
 
W 2010 roku, w ramach programu LLP – Erasmus przebywał na Lapin Yliopisto w Rovaniemi, Finlandia. W czasie studiów kilkakrotnie był beneficjentem programu Youth in Action (m.in. projekty na Ukrainie, w Gruzji).
 
Od października 2013 roku jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownictwo nad studiami doktoranckimi objął prof. dr hab. Jacek Gołaczyński.
 
Będąc jednocześnie słuchaczem studiów Filologii Rosyjskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, swoje zainteresowania naukowe kieruje w stronę komparatystyki prawnej, porównując funkcjonowanie prawa nowych technologii w Polsce i Rosji.

Prowadzi zajęcia z przedmiotów Technologia Informacyjna oraz Obsłiuga Prawniczych Baz Danych.

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->