Agnieszka Lewestam

Mgr Agnieszka Lewestam jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Praca magisterska z zakresu prawa cywilnego pt. Umowa faktoringowa, została napisana pod kierunkiem dr Agnieszki Łuszpak-Zając, otrzymując I nagrodę w ogólnopolskim konkursie Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów na najlepszą pracę magisterską. 

Druga praca magisterska na Wydziale Nauk Społecznych z zakresu stosunków międzynarodowych pt. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące równouprawnienia kobiet i mężczyzn a ich implementacja w Polsce, została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Stadtmüller. 

Obecnie odbywa studia doktoranckie pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Uniwersytecie Wrocławskim.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Technologia informacyjna oraz Obsługa prawniczych baz danych.

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii była członkiem Naukowego Koła Cywilistów (obecnie członek wspierający) oraz Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki. Aktualnie jest również członkiem wspierającym Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego, członkiem
Interdyscyplinarnego Doktoranckiego Koła Naukowego Czterech Katedr K4K.
 
Mgr Agnieszka Lewestam zasiada także w kolegialnych organach samorządu doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego na szczeblu wydziałowym i ogólnouczelnianym: Wydziałowej Radzie Doktorantów oraz Sejmiku Doktorantów.

Uczestniczyła także w Seminariach ECLET– u prof. Josepha Andre Cannataci, organizowanych przez CBKE. W ramach tych seminariów przygotowała tłumaczenia artykułów prasowych dotyczących nieprzestrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych w Polsce, które zostały wykorzystane w publikacji pt. Information Technology and Traditional Legal Concepts pod redakcją Richarda Jones`a i Roksany Moore.  

Zainteresowania naukowe
  • Wykorzystanie nowych technologii w informatyzacji sądownictwa
  • Prawo prywatne międzynarodowe
  • Prawo kontraktów
  • Europejskie prawo cywilne procesowe

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->