Konferecje

Konferencja Naukowa Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna...

Serdecznie zapraszamy na mającą się odbyć we Wrocławiu w dniach 21-22 września 2009 roku Konferencję Naukową "Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii", która ma się stać jednocześnie zjazdem przedstawicieli nauki oraz ośrodków zajmujących się prawem nowych technologii.
Celem Konferencji Naukowej jest włączenie do debaty akademickiej zagadnień związanych szeroko rozumianym prawem nowych technologii. Priorytetem organizatorów jest umożliwienie uczestnikom Konferencji dyskusji na tematy związane z zastosowaniem nowych technologii w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Równie istotne będzie zaakcentowanie roli nowych technologii w administracji publicznej.

Więcej informacji na stronie:www.konferencjacbke.prawo.uni.wroc.pl

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->