• Konferencja

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zespół do spraw informatyzacji postępowań sądowych

Zarządzeniem z dnia 14 stycznia 2010 r. Minister Sprawidliwości utworzył Zespół do spraw informatyzacji postępowań sądowych przy Departamencie Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Celem prac Zespołu jest opracowanie koncepcji informatyzacji postepowań sądowych oraz przygotowanie założeń projektów aktów prawnych dotyczących informatyzacji postępowań sądowych.
Pracami zespołu jako Przewodniczący kieruje prof. dr hab. Jacek Gołaczyński.
 
W skład zespołu wchodzą przedsatawiciele Miniesterstwa Sprawiedliwości:
a) Jarosław Paszke - Dyretor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;
b) Grzegorz Waleko - sędzia, zastepca Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych;
c) Bogdan Pękalski - sędzia, główny specjalista w Departamencie Informatyzacji i Reestrów Sądowych
oraz eksperci zewnętrzni, tj. Prof dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski, CBKE), dr Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała stefana Wyszyńskiego), dr Dariusz Szostek (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania), dr Dariusz Adamski (Uniwersytet Wrocławski, CBKE), dr Sylwia Kotecka (Uniwersytet Wrocławski, CBKE), dr Marek Leśniak (Uniwersytet Wrocławski, CBKE) mgr Anna Zalesińska (Uniwersytet Wrocławski, CBKE) mgr Berenika Kaczmarek (Uniwersytet Wrocławski, CBKE), mgr Łukasz Goździaszek (Uniwersytet Wrocławski, CBKE).

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->