Artykuły

Krzysztof Kamiński

Krzysztof Kamiński tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2007 r. na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, kierunek informatyka, specjalizacja Systemy i Sieci Komputerowe. Pracę magisterską, z zakresu bezpieczeństwa sieci informatycznych, pt.  „Charakterystyka i analiza eksperymentalna systemów IPS/IDS” napisał pod kierunkiem dr. inż. Leszka Koszałki.
 
Współtwórca pierwszego w kraju portalu intranetowego dla Sądu Okręgowego we Wrocławiu stworzonego w ramach programu SWOR (System Wspomagania i Organizacji Rozpraw), systemu prezentacji wizualnej wokand przed salami rozpraw dla sądów okręgu wrocławskiego jak i systemu wokand internetowych.
 
W roku 2006 zatrudniony w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu na stanowisku administratora systemów komputerowych. Odpowiedzialny za wdrożenia systemów wydziałowych, integrację środowiska oraz bezpieczeństwo.
 
Prowadził szkolenia dla studentów wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu bezpieczeństwa IT podczas warsztatów organizowanych przez koło naukowe Blok Prawa Komputerowego.
 
Od roku 2008 współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Brał czynny udział w pracach nad projektem ALIS (Automated Legal Intelligent System) oraz projektem Esąd gdzie pełnił rolę specjalisty ds. IT.
 
W 2009 roku członek zespołu przy Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości powołanego w celu opracowania szczegółowych wytycznych dotyczących standaryzacji stron internetowych sądów powszechnych.
 
Publikuje w miesięczniku IT w Administracji artykuły z zakresu bezpieczeństwa IT, wirtualizacji i projektowania sieci.
 
Wramach projektu Esąd odpowiada za wdrożenie pierwszego w Polsce portalu udostępniającego informacje dla stron postępowania sądowego (https://portal.wroclaw.so.gov.pl).
   
Publikacje:
 • Grzechy przeciwko bezpieczeństwu sieci” - IT w Administracji, 2008/03
 • Zabezpieczenie serwera WWW urzędu” - IT w Administracji, 2008/03
 • Bezpieczeństwo dynamicznych stron WWW” - IT w Administracji, 2008/04
 • Wirtualizacja – sposób na oszczędności” - IT w Administracji, 2008/05
 • Virtual PC 2007 – bezpieczne testy” - IT w Administracji, 2008/05
 • Wirtualizacja serwerów” - IT w Administracji, 2008/05  
 • Co potrafi polski serwer” – IT w Administracji, 2008/06
 • Elektroniczny wymiar sprawiedliwości” – IT w Administracji, 2010/02 (w druku)

Konferencje:
 • Wydajność dynamicznych stron WWW” – Konferencja Naukowa Studentów, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2007
 • ALIS: prezentacja prototypu” – Automatyzacja postępowania sądowego przez jego informatyzację, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2008
 • Scenariusz postępowania hybrydowego (inicjacja postępowania, doręczenia, akta elektroniczne i elektroniczny do nich dostęp)” – Wymiar Sprawiedliwości i Administracja Publiczna Wobec Prawa Nowych Technologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2009
 

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->