Rada programowa

Rada programowa:

 

r.pr. Włodzimierz Chróścik
sędzia Jacek Czaja, NSA
adw. Rafał Dębowski
dr hab. prof. nadzw. UWr Włodzimierz Gromski (przewodniczący)
prof. dr hab. Ryszard Jaworski, UWr
adw. Xawery Konarski
prof. Avv. Michele Angelo Lupoi, Uniwersytet Boloński
prof. nadzw. UWr Jacek Mazurkiewicz
prof. habil. dr Vytautas Nekrošius, Uniwersytet Wileński
dr Grzegorz Sibiga, INP PAN
dr hab. prof. nadzw. UKSW Grażyna Szpor
prof. dr Andeas Wiebe, University of Goettingen
dr Wojciech Wiewiórowski, UG
prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, UWr

 

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->