Redakcja

 
Adres:
Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej,
ul. Uniwersytecka 22/26, 51-145 Wrocław

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, UWr

Sekretarz Redakcji: dr hab. prof. nadzw. UOp Dariusz Szostek

Członek Redakcji: dr hab. prof. nadzw. UOp Piotr Stec

Numer ISSN: 1899-1513

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->