Zasady publikacji

Wymogi edytorskie
Serdecznie dziękując za zainteresowanie publikacją w Półroczniku Naukowym Prawo Mediów Elektronicznych” pragniemy przedstawić wymogi edytorskie.
 
Recenzenci:
 • dr hab. prof. nadzw. UMK Andrzej Adamski
  prof. Zsolt Balogh, Uniwersytet Corvinus Budapeszt
  dr hab. prof. UŁ Sławomir Cieślak
  dr hab. prof. nadzw. Kinga Flaga-Gieruszyńska, USz
  prof. dr hab. Jacek Górecki, UŚ w Katowicach
  prof. em. dr Wolfgang Kilian, University of Hannover
  dr hab. prof. nadzw. UJ Ryszard Markiewicz
  dr hab. Marek Świerczyński, UKSW
  prof. Richard Warner Ph.D, Chicago – Kent College of Law

  dr hab. prof. nadz. UŚ Kazimierz Zgryzek

 
 
 

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->