Measuring Justice Costs and Quality - eMCOD

eMCOD jest inowacyjnym projektem realizowanym w ramach programu Komisji Europejskiej Civil Justice 2007-2013, zmierzającym do propagowania dostępu do wymiaru sprawiedliwości poprzez wykorzysatnie ODR (Online Dispute Resolution – czyli alternatywnych metod rozwiązywania sporów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej). Podstawowym założeniem projektu jest opracowanie aplikacji typu open-source, umożliwiającej operatorom i użytkownikom ODR badanie przejrzystości kosztów i jakości takich procedur rozwiązywania sporów.

Partnerami projektu oprócz CBKE są :  Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems,Univerity of Tilburg (Holandia), Autonomous University of Barcelona (Hiszpania), Institute of Advanced Legal Studies, University of London (Wielka Brytania), The Claim Room.com (Wielka Brytania), Bulgarian Institute for Legal Initiatives (Bułgaria), University of Haifa (Izrael).

Główne cele projektu to:

  • Opracowanie i stworzenie aplikacji (jako wolnego oprogramowania) mającej na celu badanie aspektów dostępu do wymiaru sprawiedliwości realizowanego poprzez alternatywne metody rozstrzygania sporów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (ODR),
  • Zbadanie za pomocą aplikacji kosztów, jakości i efektywności ODR w pięciu państwach człoowskich UE,
  • Publikacja Podręcznika Metodyki badania dostępu do wymiaru sprawiedliwości realizowanego poprzez ODR.
Strona domowa projektu.

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->