Consumer sentiment regarding privacy on user generated content (UGC) services in the digital economy (CONSENT)

Punktem wyjścia dla projektu CONSENT jest rozwój obrotu internetowego i coraz większe wyrafinowanie sposobu konsumpcji informacji. Zmiany te powodują jednak również, że ewoluuje podejście do podstawowego prawa do prywatności. Tym właśnie aspektem zająć się ma projekt.
 
W tym celu przeanalizowane zostanie, w jaki sposób ewolucja aplikacji internetowych, zachowań konsumentów, a także praktyki handlowe zmieniają znaczenie zgody na przetwarzanie danych. Podczas gdy wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest podstawowym elementem systemu ochrony prywatności, to sposób uzyskiwania tej zgody rodzi wątpliwości w popularnych usługach internetowych tworzonych przez użytkowników (user generative content– UGC), takich jak MySpace, TouTube i Facebook, których sukces gospodarczy zależy w dużej mierze od ujawnienia użytkownikom dużej ilości danych osobowych.
 
Istnieje pilna potrzeba przestudiowania zmian zachowań konsumenckich i kultury konsumpcji wywołanych powstaniem aplikacji UGC, a także ustalenia, jak kulturowe, gospodarcze i techniczne praktyki wpływają na wybór dokonywany przez konsumentów oraz ich podejście do ochrony prywatności w gospodarce cyfrowej.
 
Multidyscyplinarny zespół badawczy CONSENT przeanalizuje aktualne praktyki handlowe, sytuację prawną i nastawienie konsumentów, ustalając kryteria uczciwości i najlepsze praktyki, a następnie stworzy zestaw instrumentów przydatnych osobom odpowiedzialnym za działania publiczne i decyzje gospodarcze w reagowaniu na zidentyfikowane problemy. CONSENT rozwinie więc podstawę wiedzy, która podbudowuje polityki i procedury gospodarcze w dziedzinie prywatności i ochrony konsumenta.
 
Konsorcjum CONSENT stawia sobie pięć głównych celów badawczych:
  1. Analiza rozwoju gospodarczych, technologicznych i innych praktyk używanych przez usługodawców UGC w celu uzyskania zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.
  2. Ustalenie wpływu polityk i praktyk dostawców usług UGC na wartości takie, jak ochrona danych, ochrona konsumenta i konkurencja.
  3. Zbadanie świadomości, wartości i nastawienia użytkowników usług UGC do prywatności.
  4. Ustalenie kryteriów uczciwości przy uzyskiwaniu danych osobowych na podstawie zgody użytkownika i stworzenie najlepszych praktyk użycia zgody przez dostawców usług UGC.
  5. Przygotowanie zestawu instrumentów osobom odpowiedzialnym za działania publiczne i decyzje gospodarcze, w celu wdrożenia i promowania najlepszych praktyk.

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->