Konferecje

Panel konferencyjny „Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów online”

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21-22 października 2011 odbędzie się na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii konferencja pt. ”Mediacje w społeczeństwie otwartym”. Celem konferencji jest przedstawienie i analiza problemów społecznych, ekonomicznych i prawnych funkcjonowania instytucji mediacji w szeroko pojmowanej sferze publicznej. Polskie uwarunkowania mediacji porównywane będą z zagranicznymi doświadczeniami w tej dziedzinie przedstawionymi przez praktyków mediacji. CBKE jest współorganizatorem panelu trzeciego pt. ”Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów online”, który jest rezultatem współpracy w ramach projektu eMCOD (Civil Justice).  ODR — Online Dispute Resolution ( Alternatywne Rozstrzyganie Sporów Online) to szerokie pojęcie, które obejmuje różne formy alternatywnego rozstrzygania sporów online, jak również procedury sądowe, które zakładają użycie narzędzi komunikacji elektronicznych w Internecie, witryn internetowych, poczty elektronicznej, mediów strumieniowych i innych technologii informacyjnych jako części procesu rozstrzygania sporów. System ten zakłada jednocześnie, że strony postępowania nigdy nie spotkają się osobiście. Ich komunikacja powinna pozostać wyłącznie komunikacją online. W ujęciu sui generis to wręcz nowe narzędzia technologiczne umożliwiające wprowadzenie zupełnie nowych procedur rozstrzygania sporów.

Na panelu swoje wystąpienia zaprezentują zarówno czołowi przedstawiciele tej dziedziny w Europie i na świecie, jak i doktoranci i pracownicy CBKE.

Serdecznie zapraszamy.

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->