E-protokół

W ostatnim czasie informatyzacja postępowania cywilnego stała się wiodącym tematem zmian w sądownictwie. Dotychczasowe wdrożenia nowych technologii w sądownictwie ogólnie oceniane są jako spełniające w pełni założone cele, w tym dotyczące zwiększenia efektywności wymiaru sprawiedliwości. Kierownik CBKE prof. dr hab. Jacek Gołaczyński sprawuje funkcję Koordynator a Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych. Pracownicy i doktoranci CBKE aktywnie uczestniczą w pracach związanych z informatyzacją sądownictwa.

Od połowy 2011 roku rozpoczęły się zawansowane prace nad wdrożeniem tzw. elektronicznego protokołu (e-protokołu) w postępowaniu cywilnym. Do końca tego roku wszystkie sądy apelacyjne i okręgowe zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt i oprogramowanie. Wykorzystanie technologii informacyjnych na potrzeby utrwalania przebiegu posiedzeń jawnych w postępowaniu cywilnych wpłynie na możliwość wiernego odtworzenia przebiegu posiedzenia po jego zakończeniu oraz skróci czas trwania posiedzenia.

Od początku października 2011 r. pracownicy i doktoranci jako trenerzy prowadzą szkolenia dla sędziów i protokolantów sądów apelacyjnych i okręgowych z zakresu nowej metody protokołowania. Opiekunem merytorycznym szkoleń jest Kierownik CBKE prof. dr hab. Jacek Gołaczyński.

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->