HEMOLIA

hemolia_1.jpg

Od maja 2011 r. CBKE uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczo-rozwojowym prowadzonym w ramach VII Programu Ramowego Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej pod nazwą HEMOLIA (Projekt nr 261710). HEMOLIA to akronim utworzony od słów Hybrid Enhanced Money Laundering, Intelligence, Ivestigation, Incrimination and Alerts czyli Hybrydowe, Zaawansowane: Wywiad, Śledztwo, Ściganie i Powiadamianie w sprawach dotyczących prania pieniędzy. Określenie „hybrydowe” odnosi się w dorozumiany sposób do jednoczesnego analizowania danych odnoszących się do różnorodnych transakcji finansowych i komunikacji elektronicznej. Zamierzeniem projektu HEMOLIA jest stworzenie prototypu oprogramowania automatyzującego analizę prowadzoną przez organy śledcze oraz jednostki wywiadu finansowego oraz określenie prawnych uwarunkowań jego zastosowania, tak by zapewnić zarówno pewność wykrycia działań przestępczych związanych z praniem pieniędzy jak również ochronę prywatności osób i podmiotów, które nie naruszyły prawa. Co więcej, wyniki takiej analizy powinny dopuszczalne jako dowód w postępowaniu karnym.

W skład Konsorcjum projektu weszły wiodące firmy technologiczne i konsultingowe, a także instytucje państwowe związane z organami ścigania, przedstawiciele banków, firm telekomunikacyjnych oraz ośrodki akademickie- Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet w Amsterdamie. Zadaniem specjalistów CBKE jest określenie funkcjonalności oprogramowania HEMOLIA oraz warunków jego użycia, tak by wykonywana na potrzeby walki z procederem prania pieniędzy analiza nie naruszała regulacji międzynarodowych dotyczących ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.

Projekt ma trwać 36 miesięcy. W chwili obecnej trwając prace zmierzające do określenia wymogów stawianych przez użytkowników końcowych, czyli organy śledcze, sądy, prokuratury oraz podmioty zobowiązane do udostępnienia na potrzeby analizy kryminalnej prowadzonych przez siebie zbiorów danych, to jest banki i dostawców usług telekomunikacyjnych. 

Od maja do listopada 2011 roku odbyło się szereg spotkań z prokuratorami i sędziami, w trakcie których zaprezentowano założenia projektu. Przeprowadzono też szczegółowe badania ankietowe nt. oczekiwań przyszłych użytkowników.

Szczegółowe informacje dot. projektu zamieszczane są na stronie
http://www.hemolia.eu

Lista partnerów projektu HEMOLIA
:
hemolia_pl_1.jpg

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->