• Konferencja

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Środowisko pracy sędziego i protokolanta po wdrożeniu systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych

UE_logotypy.jpgBadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Przedsiębiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwój regionu" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->