Konferencja naukowa "Non omnis moriar ..."

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną

 

Non omnis moriar

 

Prawne zagadnienia pochówku, dóbr osobistych zmarłego,

 

wybrane zagadnienia dziedziczenia

 

oraz

 

swoboda działalności funeralnej

 Odbędzie się ona na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 21 listopada 2014 r.

Konferencja będzie poświęcona szeroko zorientowanej problematyce prawnej związanej ze śmiercią człowieka i jego pochówkiem. Zamierzamy zająć się na niej nie tylko ochroną dóbr osobistych post mortem, prawem cmentarnym, zagadnieniami prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i medycznego dotyczącymi zmarłych oraz wybranymi aspektami dziedziczenia, ale także doniosłą gospodarczo problematyką działalności funeralnej, w tym swobody takiej działalności. Nasze zainteresowanie budzi doniosła legislacyjnie problematyka przyszłego, od lat przygotowywanego nowego prawa cmentarnego. Nie jest wykluczone włączenie do programu konferencji także innych, zaproponowanych przez uczestników,  zagadnień prawnych odnoszących się do problematyki związanej z losem człowieka po śmierci.

Dotychczas wolę czynnego uczestnictwa w konferencji zgłosiło ponad 70 badaczy prawa z Czech,  Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, Polski, Tadżykistanu i Ukrainy, wśród których nie brakuje praktyków. W konferencji wezmą udział także duchowni ewangeliccy, muzułmańscy, prawosławni i żydowscy oraz medycy.

Sponsorami konferencji są Izba Komornicza we Wrocławiu, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, Krajowa Rada Notarialna oraz Polska Izba Pogrzebowa.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty, a wykłady konferencyjne zostaną opublikowane w monografii.

Zgłoszenia propozycji udziału w konferencji można przesyłać na adres poczty konferencyjnej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do końca października 2014 r..

Zapraszamy także do odwiedzenia strony na Facebooku poświęconej konferencji: https://www.facebook.com/events/251004258428575/?fref=ts

 

plakat do pobrania 

 

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

dr hab. Jacek Mazurkiewicz, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Jarosław Turłukowski

mgr Daniel Karkut

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->