FUNDACJA PANOPTYKON - działanie na rzecz wolności i ochrony praw człowieka

Już w najbliższy piątek, 13 lutego 2015 r. w godz. 10:00-11:00  w sali 2.05D na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii  organizujemy spotkanie z Fundacją Panoptykon. Jest to spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Fundacja zaprezentuje najważniejsze działania i projekty w zakresie wykonywania kontroli społecznej.


Celem Fundacji Panoptykon jest działanie na rzecz wolności i ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym. Szczególne obszary zainteresowania: diagnoza zagrożeń związanych z praktykami nadzoru, interwencje w przypadkach nadużyć, proponowanie alternatywnych rozwiązań systemowych, pobudzanie do krytycznej refleksji i działania na rzecz zmiany.

Na spotkaniu będzie okazja do zadawania pytań Pani Prezes i jej współpracownikom.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!  

 

http://panoptykon.org/

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->