Konferencja naukowa pt. Unijne i krajowe prawa spadkowe. Zalety, wykładnia, wątpliwości, wady, 13 maj 2016 r., godz. 9.00 WPAiE UWR

Konferencja poświęcona będzie unijnemu i krajowym prawom spadkowym. W zamierzeniach organizatorów ma ukazać zalety tych praw i podjąć trud wykładni instytucji prawno-spadkowych, wskazać na wątpliwości, które prawa te rodzą, a także na wady przyjętych rozwiązań. Zgromadzi badaczy i praktyków prawa spadkowego materialnego, procesowego oraz prywatnego międzynarodowego.

Jej organizatorami są Instytut Prawa Cywilnego UWr, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej we współpracy z Studenckim Kołem Naukowym Blok Prawa Komputerowego oraz Studenckim Kołem Naukowym Audiatur.

Nie przewidziano opłaty konferencyjnej.

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonywać do 15 kwietnia 2016 r. pod adresem:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uczestnicy zamierzający zgłosić propozycje referatów powinni przesłać na wskazany adres także ich jednostronicowe streszczenie z wykazem tez.

Strona poświęcona konferencji: https://www.facebook.com/events/165411510507083/

dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. nadzw. UWr

dr Jarosław Turłukowski

mgr Daniel Karkut

 

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->