Konferencja naukowa pt. "Europa Cyfrowa" 6-7 kwietnia 2016 r., sala główna Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego

FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH (FPME) jest ogólnopolską konferencją naukową o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych.

2 FPME odbędzie się 6-7 kwietnia 2016 roku w sali głównej Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego. Jest to już druga edycja cyklicznego forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi prawa mediów elektronicznych.

Uczestnicy tegorocznej edycji będą zmagać się z zagadnieniami prawnymi, które stawia przed nami wszystkimi tytułowa 'Europa Cyfrowa". Prelekcje odbędą się w pięciu panelach dyskusyjnych, które będą kolejno dotyczyć: wpływu rozporządzenia elDAS na utworzenie jednolitego rynku, informatyzacji postępowania egzekucyjnego, ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, jednolitego europejskiego rynku prawa konsumenckiego w c commerce oraz problemu własności intelektualnej w święcie cyfrowym.

Subsydiarnym celem wydarzenia jest integracja przedstawicieli praktyki oraz nauki zajmujących się kwestiami związanymi z prawem mediów elektronicznych.

Więcej o konferencji można znaleźć pod następującym adresem: www.fpme.uni.opole.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->