Monografia Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego

Uprzejmie informujemy, że ukazała się publikacja Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego, której autorką jest była doktorantka a obecnie doktor nauk prawnych, wychowanka CBKE dr Anna Zalesińska. Monografia jest owocem pracy nad dysertacją doktorską i koncentruje się wokół wpływu zastosowania nowych technologii na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego. Więcej informacji znaleźć można pod tym adresem.

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->