Konferencja Informatyzacja Sądownictwa w Polsce z perspektywy 5 lat

W dniach 25-26 października 2016 r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się, organizowana przez CBKE Konferencja pt. „Informatyzacja Sądownictwa w Polsce z perspektywy 5 lat”. Celem Konferencji jest pogłębienie integracji środowiska skupionego wokół problematyki informatyzacji sądownictwa, a także podsumowanie dotychczasowych osiągnięć w tym zakresie z perspektywy ostatnich pięciu lat.

W trakcie Konferencji planowana jest prezentacja osiągnięć oraz doświadczeń poszczególnych sądów, które będą nieocenioną wartością dodaną dla naukowców badających m.in. informatyzację postępowań. Tego rodzaju prezentacje będą stanowiły także podstawę do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a także nawiązania ewentualnej bilateralnej współpracy.

Więcej informacji o konferencji, a w szczególności o zapisach będziemy udostępniali na bieżąco, na stronie internetowej CBKE oraz na naszym Facebookowym fanpage’u.

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->