Konferencja Informatyzacja sądownictwa w Polsce z perspektywy 5 lat - podsumowanie

W dniach 25 - 26 października 2016 r. odbyła się konferencja Informatyzacja sądownictwa w Polsce z perspektywy 5 lat, organizowana przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wydarzenie uświetniły wystąpienia specjalistów z dziedziny informatyzacji sądownictwa, którzy na przestrzeni ostatnich lat włożyli ogromny wkład w rozwój tejże sfery.

Konferencję otworzyła dr hab. Kinga Flaga - Gieruszyńska, prof. USz prezentując tematykę idei informatyzacji postępowania cywilnego. Następnie model informatyzacji postępowania przed sądami powszechnymi w Polsce zaprezentował prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, kierownik CBKE. Pierwszy dzień wypełniły wystąpienia zarówno naukowców, jak i praktyków (zarówno prawników, jak i informatyków), którzy przedstawili bieżące wyzwania w informatyzacji sądownictwa w Polsce.

Drugiego dnia sędziowie-pełnomocnicy ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych z poszczególnych apelacji, a także pracownicy Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa zaprezentowali osiągnięcia oraz doświadczenia poszczególnych apelacji, które zostały zwieńczone dyskusją dotyczącą rozwoju informatyzacji w sądach powszechnych. 

Prezentacje te oraz dyskusja będą stanowiły znaczną wartość dodaną dla naukowców zajmujących się przedmiotową problematyką, a także umożliwiły wymianę dobrych praktyk i doświadczeń.

Uprzejmie dziękujemy prelegentom, sędziom, współpracownikom, a także wszystkim, którzy byli obecni na konferencji.

Przede wszystkim dziękujemy naszym sponsorom, bez których to wydarzenie by się nie odbyło:

Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy z Krakowa, a także prof. dr hab. Karolowi Kiczce, dziekanowi Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia!

Informatyzacja ...
Informatyzacja ...
Informatyzacja ...
Informatyzacja ...
Informatyzacja ...

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->