Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Daniela Karkuta

Serdecznie zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej dotyczącej tematyki własności wirtualnej, autorstwa mgr Daniela Karkuta, doktoranta Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wydarzenie odbędzie dnia 14.11.2016 r. o godz. 10 w sali Rady Wydziału (bud. A).
Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński oraz dr hab. Dariusz Szostek, prof. nadzw. Uniwersytetu Opolskiego.

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->