Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Bogny Kaczorowskiej

Serdecznie zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Bogny Kaczorowskiej (CBKE) pt. „Wykładnia umów obligacyjnych w świetle współczesnych tendencji rozwoju prawa prywatnego”.

Obrona odbędzie się 12 grudnia 2016 r. o godz. 13:00 w sali Rady Wydziału (bud. A).
Promotorem rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. Jacek Gołaczyński. Recenzentami są prof. dr hab. Piotr Machnikowski oraz dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk.

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->