• Konferencja

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Cykl wykładów o informatyzacji, które poprowadzi prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska

Zapraszamy na cykl wykładów o wybranych aspektach informatyzacji postępowań, który odbędzie się już w czerwcu 2017!

 

Prowadząca:

Kinga Flaga-Gieruszyńska – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; członek prezydium Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego; zajmuje się problematyką postępowania cywilnego, arbitrażu i mediacji, a także prawa upadłościowego i naprawczego; autorka licznych publikacji, artykułów i opracowań związanych z tą tematyką.

 

Tematyka: 

 

1 czerwca godz. 12.00

Informatyzacja a prawo do sądu w sprawach cywilnych  

 

22 czerwca godz. 12.00

Informatyzacja a efektywność postępowania egzekucyjnego 

 

28 czerwca godz. 12.00

Informatyzacja a alternatywne metody rozwiązywania sporów cywilnych 

 

29 czerwca godz. 12.00

Informatyzacja a wybrane prawa pacjentów i konsumentów

 

Miejsce:
Sala 2.03DCopyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->