Seminaria naukowe o arbitrażu elektronicznym i platformie ODR

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej zaprasza na seminaria:

  • dr Aneta Arkuszewska (z Uniwersytetu Rzeszowskiego), pt. Arbitraż elektroniczny. Zagadnienia wybrane, 30 maja 2017 r,. godz. 11.30, p. 004 D
  • dr Aneta Arkuszewska (z Uniwersytetu Rzeszowskiego) pt. Platforma ODR w sprawach konsumenckich, 6 czerwca 2017 r., godz. 15.00, p. 004 D

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->