• Konferencja

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Dobre praktyki przedsiębiorców wobec konsumentów - "Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym"

Zachęcamy do lektury artykułu opracowanego w ramach grantu badawczego „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” w ramach realizacji zadania II.1. „Opracowanie Kodeksu dobrych praktyk w zakresie jawności i jej ograniczeń”

Autor: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

 
Link:

https://pl.scribd.com/document/348994958/Dobre-praktyki-przedsi%C4%99biorcow-wobec-konsumentow-prof-dr-hab-Jacek-Go%C5%82aczy%C5%84ski-Model-regulacji-jawno%C5%9Bci-i-jej-ogranicze%C5%84-w-demokratycznym-pa%C5%84s?secret_password=TJeXQmW1lVmkJAMmSyRw

 

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->