Kodeksy etyki zawodowej prawników - prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Zachęcamy do lektury nowego artykułu kierownika Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej - prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego

 

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński - Kodeksy etyki zawodowej prawników

Link:

 https://pl.scribd.com/document/348995144/Kodeksy-etyki-zawodowej-prawnikow-prof-dr-hab-Jacek-Go%C5%82aczy%C5%84ski

 

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->