• Konferencja

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

E-Sąd - Informatyzacja postępowania cywilnego


CBKE wpólnie z Instytutem Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej uczestniczy w projekcie badawczym-rozwojowym, finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „E-Sąd – Informatyzacja postępowania cywilnego”.
Celem projektu jest opracowanie teoretycznej koncepcji informatyzacji postępowania cywilnego, jak również sporządzenie technicznej dokumentacji potrzebnej do pilotażowego, praktycznego wdrożenia jej efektów w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Wypracowanie ogólnych założeń zastosowania środków komunikacji elektronicznej dla dokonywania czynności procesowych stron i czynności sądowych będzie się odbywać m. in. poprzez studia prawnoporównawcze i uczestnictwo w konferencjach naukowych - krajowych i zagranicznych. Zostaną również wypracowane projekty zmian przepisów prawnych, dotyczących zastosowania nowych technologii w postępowaniu cywilnym.
Opracowana koncepcja informatyzacji oraz dogłębna analiza potrzeb będzie podstawą do zakupu urządzeń oraz oprogramowania, niezbędnych do przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia planu informatyzacji postępowania cywilnego.
Projekt poprzez wprowadzenie środków komunikacji elektronicznej oraz zastosowanie nowoczesnych technologii przyczyni się do znacznego usprawnienia pracy sądu i obniżenia kosztów postępowania sądowego.

 

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->