Piotr Rodziewicz

Piotr Rodziewicz w lipcu 2009 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca magisterska z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego pt. „Autonomia woli stron w międzynarodowym arbitrażu gospodarczym (handlowym)” została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Elwiry Marszałkowskiej – Krześ.
 
W okresie od października 2006 r.  do lutego 2007 r. przebywał   w ramach programu LLP - Erasmus na Paris-Lodron Universität Salzburg.
 
W czerwcu 2009 r. ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Chicago Kent – College of Law Illinois Institute of Technology.
 
Od października 2009 r. słuchacz stacjonarnych studiów doktoranckich w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu technologia informacyjna.
 
Od stycznia 2010 r. jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.
Odbywał praktyki w renomowanych kancelariach prawniczych.
Zainteresowania:
  • problemy prawne komunikacji elektronicznej,
  • prawo prywatne międzynarodowe,
  • międzynarodowe postępowanie cywilne.
     

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->