Dr hab. Dariusz Adamski

dadamski2.JPG Dr. hab. Dariusz Adamski specializes in European law, economic law and law of information technologies. He teaches courses on varying aspects of the European law as well as the ICT and law, from antitrust to IP to free speech to cybercrime. He has conducted research in leading European and American research centers, including the Harvard University (as a Fulbright Fellow). He has published extensively in Polish and world's leading legal journals on European law and governance, telecommunications, ICT, and media law. Dariusz has recently concentrated on institutional consequences of the euro area crisis and on legal underpinnings of economic reforms. He complements academia and teaching with practice spanning from domain names resolution to advising the European Commission and consultancy. Ha is a member of the Board of the Adam Smith Research Centre, the first Independent Research Institute in Poland.

  

 

 
ˇ 1999 - MA in Law from the University of Wroclaw (magna cum laude).

ˇ 2004 - Ph.D. in law from the University of Wroclaw (dissertation: "Swoboda świadczenia usług łączności elektronicznej w prawie Wspólnoty Europejskiej").

ˇ July-August 2005 - visiting fellow at the Interdisciplinary Centre for Law & ICT, Leuven University, Belgium

ˇ June-July 2006, July-August 2008 - visiting fellow at the Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij. Leiden University, the Netherlands

ˇ July-August 2007 - visiting fellow at the Institute of Civil Commercial and Securities Law, Department of Information Technology Law and Intellectual Property Law, Vienna University of Economics and Business Administration, Vienna, Austria

ˇ September 2007 - currently - arbiter of the Arbitration Court for Domain Names by the Polish Chamber of Informatics and Telecommunications

ˇ 2008- 2011 - member of a Group of Experts by the Polish Minister of Justice for digitization of the judicial civil procedure

ˇ 2008-2009 - Fulbright Foundation Fellow at the Berkman Center for Internet & Society, Harvard University

ˇ 2010 - currently - coordinator of the American Law School at the University of Wroclaw

ˇ 2012 - Habilitation in law from the University of Wroclaw

 

 

Publications
 2013
2012
 • National power games and structural failures in the European macroeconomic governance, Common Market Law Review 49, Issue 4, pp. 1319-1364
 • Approximating a workable compromise on access to official documents: The 2011 developments in the European courts, Common Market Law Review 49, Issue 2, pp. 521-558
2011
 • Prawo do informacji o działaniach władz publicznych Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2011
 • Naruszenie praw w wyniku rejestracji domeny - uwagi do orzecznictwa Sądu ds. domen internetowych przy PIIT, Prawo Mediów Elektronicznych No. 1/2011
2010
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze [in:] Gołaczyński (red.) Elektroniczne postepowanie upominawcze. Komentarz, Warszawa 2010
 • Change We Can Believe In or Politics As Usual? Government openness and technology under the Obama administration [in:] Mommers, Franken, van den Herik, van der Klaauw-Koops, Zwenne (eds.) (2010), Het binnenste buiten. Liber amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Aernout H.J. Schmidt, hoogleraar Recht en Informatica te Leiden. Leiden: eLaw@Leiden
2009
 • How Wide is "the Widest Possible"? Judicial Interpretation of the Exceptions to the Right of Access to Official Documents Revisited, Common Market Law Review 46, Issue 2, pp. 521-549
 • Broadband Stimulus Policy in Europe and the US: A comparative Review, 18(2) New York Law School Media Law&Policy 45
 • Competition law [in:] Wiebe (Ed.) IT Law in Poland, Vienna/Munich 2009
 • Nowelizacja dyrektywy o telewizji bez granic, czyli Europa w pogoni za postępem technologicznym [in:] Biernat, Dudzik (Eds.) Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, Warszawa 2009
2008
 • Liberalizacja widma radiowego - gospodarka widmem w dobie konwergencji [in:] T. Skoczny (Ed.) Prokonkurencyjna regulacja sektorowa, Nr 1/2008(19)
2007
 • Wspólnotowe prawo reklamy [in:] A. Cieśliński (Ed.) Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2007
 • Wspólnotowe prawo mediów elektronicznych [in:] A. Cieśliński (Ed.) Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2007
 • Dobór obowiązków regulacyjnych na rynkach hurtowych [in:] S. Piątek (Ed.) Regulowanie rynków telekomunikacyjnych, Warszawa 2007
 • Retencja danych telekomunikacyjnych - uwagi de lege ferenda wynikające z przepisów wspólnotowych, Monitor Prawniczy (Appendix), 4/2007
 • Ochrona danych w telekomunikacji, Monitor Prawniczy(Appendix), 4/2007
2006
 • Krytyczny komentarz do ustawy o informatyzacji (co-author M. Kutyłowski), e-Administracja nr 1/2006
 • Znaczenie dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego dla ustawy o dostępie do informacji publicznej (co-author M. Bernaczyk), e-Administracja nr 2/2006
 • Book review: J. Oleński, Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, e-Administracja nr 5/2006
 • Terminologia ustawy o informatyzacji - niespójności ciąg dalszy (co-author M. Kutyłowski), Monitor Prawniczy nr 2/2006 (Appendix)
 • Doręczenie pism w formie dokumentów elektronicznych według przepisów wykonawczych do ustawy o informatyzacji, Monitor Prawniczy nr 16/2006 (Appendix)
 • Udostępnianie dokumentów urzędowych we Wspólnocie Europejskiej a cyfrowe technologie informacyjne, Kontrola Państwowa nr 2/2006
 • Wykorzystanie łączności elektronicznej w procedurze zamówień publicznych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2006
2005
 • The FCC's New Indecency Enforcement Policy: A Cautionary Tale (co-author M. Botein), New York Law School Media Law&Policy 15
 • Prawne aspekty wykorzystania technologii cyfrowych w komunikacji urząd - obywatel, (co-author M. Kutyłowski), Kwartalnik Prawa Publicznego nr 1-2/2005
 • Ochrona tajemnicy telekomunikacyjnej po wdrożeniu do prawa polskiego unormowań wspólnotowych, Prawo i ekonomia w telekomunikacji nr 2/2005
 • Prawo europejskie a akcyza na import używanych samochodów osobowych, Prawo i Podatki Unii Europejskiej nr 4/2005
 • Zakaz dyskryminacji podatkowej w prawie pierwotnym Wspólnoty Europejskiej, Prawo i Podatki Unii Europejskiej nr 7-8/2005
 • Europejskie prawo łączności elektronicznej. Telefonia, telewizja, Internet. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005
2004
2003
 • Ochrona moralności w świetle I Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, Państwo i Prawo nr 7/2003
 • Harmonizacja prawa Wspólnoty Europejskiej w sferze technicznych warunków dopuszczenia na rynek telekomunikacyjnych urządzeń odbiorczych, Przegląd Prawa i Administracji, Vol. 55, e-Biuletyn CBKE nr 1/2003
 • Demand to get stripped and watch carefully - looking for a way of teaching e-government, published [in:] F. Galindo, R. Traunmüller (Eds.)E-government: Legal, technical and pedagogical aspects, Saragossa 2003
 • Prawo komunikacji elektronicznej w prawie Unii Europejskiej (co-author E. Galewska) [in:] J. Gołaczyński (Ed.) Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Warszawa 2003
 • Swoboda świadczenia usług na tle konstrukcji rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Część II: Relacje z innymi elementami rynku wewnętrznego, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 1/2003
2002
 • Pojęcie usługi w systemie prawa rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 1-2/2002
 • Swoboda świadczenia usług na tle konstrukcji rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Część I: Modus faciendi oraz struktura wewnętrzna swobody, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 4/2002
   
Research projects:
 •       ECLET (Electronic Communications Legal Expertise Transfer), Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge, 2005-2009
 •       ALIS (Automated Legal Intelligent System), consortium project supported by the European Commission (January 2007 - July 2008)
 •       E-Court - Informatisation of the civil procedure, project coordinated by the Polish Ministry of Justice (January-December 2007)
 •       Model application of electronic documents in common courts, including legal, organizational and economic aspects, project coordinated by the Polish Ministry of Justice (January-December 2007)
 •       CONSENT (Consumer sentiment regarding privacy on user generated content (UGC) services in the digital economy), consortium project within the VII Framework Programme of the EU (May 2010-April 2013)

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->