dr Agata Jaroszek

Agata Jaroszek, dr nauk prawnych, adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca, tłumacz języka angielskiego.

Autorka monografii  z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego pod tytułem ,,Prawo właściwe dla umów konsumenckich zawieranych przez Internet’’ oraz artykułów zawartych w pracach zbiorowych pod redakcją prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego.

Zainteresowania naukowe: ochrona danych osobowych a komunikacja elektroniczna, prawo prywatne międzynarodowe (zobowiązania umowne oraz pozaumowne), ochrona konsumenta oraz handel elektroniczny.

Monografia pod tytułem ,,Prawo właściwe dla umów konsumenckich zawieranych przez Internet’’ stanowi kompleksową analizę rozwiązań kolizyjnych prawa wspólnotowego oraz prawa polskiego na tle bogatej doktryny polskiej i zagranicznej. Transgraniczne zakupy przez Internet dokonywane przez konsumentów na masową skalę są ciągle sprawą przyszłości. W niniejszej publikacji autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób najnowsze wspólnotowe regulacje, których celem jest ujednolicenie norm kolizjnych w zakresie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (rozporządzenie Rzym I) i zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II) realizują kolizyjnoprawną ochronę konsumenta, oraz czy postępojący proces ujednolicania zasad prawa prywatnego międzynarodowego w zakresie wyboru prawa oraz sądu wpłynie na wzrost zaufania konsumentów do zawierania umów przez Internet z przedsiębiorcą pochodzącym z innego państwa.
 

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->