Anna Burdziak

Mgr Anna Burdziak uzyskała tytuł magistra prawa w 2008 r. na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Z wynikiem bardzo dobrym obroniła  napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Eugenii Fojcik – Mastalskiej pracę magisterską z zakresu prawa bankowego, pt.: "Bankowość elektroniczna”. Natomiast w 2010 ukończyła stacjonarne studia Psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra psychologii

 
Od października 2008 r. jest uczestniczką studiów doktoranckich w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotorem jej rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. Jacek Gołaczyński. Przygotowywana rozprawa doktorska z zakresu prawa telekomunikacyjnego pt.  „Reguły zarządzania widmem radiowym w Polsce i innych wybranych krajach” dotyczy wykorzystania nowych technologii oraz technik w zarządzaniu częstotliwościami radiowymi.   
 
Od maja do sierpnia 2009 przebywała na stażu w kancelarii Wirtschaftskanzlei Schnetzer z  oddziałami w Austrii i Liechtensteinie w ramach programu LLP Erasmus – Praktyki. Kancelaria zajmowała się m.in. obsługą jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Austrii i Liechtensteinie. 
 
W czerwcu 2010 r. ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, utworzoną we współpracy z Chicago Kent – College of Law, Illinois Institute of Technology. Do chwili obecnej zajmuje się koordynowaniem pracami tejże Szkoły. 
 
Od października 2010 jest członkiem projektu badawczego CONSENT realizowanego w ramach 7 programu ramowego Unii Europejskiej. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje dr Dariusz Adamski. 
 
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Technologia Informacyjna
 

Dzięki wieloletniej współpracy z NoweMedia.org.pl możemy przedstawić nagranie z Konferencji Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego pod linkiem

Wiadomości z NoweMEDIA.org.pl

Copyright © 2017 Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE

-->